τυρός

ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσιν

οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ‘ αἴγειον κνῆ τυρὸν

κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ‘ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε,

πινέμεναι δ‘ ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ‘ ὥπλισσε κυκειῶ.

(Ὁμήρου, Ἰλιάς, Ῥαψωδία Λ)

Advertisements

Über silvretta historica

Ein interdisziplinäres und archäologisches Forschungsprojekt des Archäologischen Dienstes Graubünden sowie der Universität Zürich im Silvrettagebirge zur prähistorischen Besiedlungsgeschichte der Alpen, in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Schweiz, Österreich und Deutschland.
Dieser Beitrag wurde unter Uncategorized veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.